undefined

Om DIHVA

Formål

Selskapets formål er å være et kompetansesenter for vann- og avløpstjenester. Selskapet skal utføre og formidle tjenester og produkter, slik som driftsassistanse eller driftsansvar, kvalitetssikring, analysevirksomhet, opplæring, erfaringsutveksling og informasjonsvirksomhet. Selskapet kan inngå samarbeidsavtaler eller delta i andre foretak i den grad dette er formålstjenlig.

Organisasjon

DIHVA er et interkommunalt selskap (IKS) etter Lov om interkommunale selskaper. Selskapet eies av 29 kommuner. Som IKS kan DIHVA kun ha kommuner som eiere. Tilknyttete kommuner har de samme rettigheter og plikter som eierkommunene, med unntak av eieransvaret og stemmerett i representantskapet.

Tilknytta medlemmer i DIHVA IKS er Haugesund, Odda, Sveio og Tysvær.

Representantskapet

DIHVA sitt øverste organ er representantskapet. Hver eierkommune har en representant med personlig vararepresentant, med unntak av Bergen som har to. Representantene utnevnes av det enkelte kommunestyre for en periode som følger kommunevalgperioden. Leder av representantskapet er Magnar Sekse og nestleder er Odd Harald Eide.


Askøy kommune Silje Guleng
Viggo Kristiansen

Austevoll kommune Odd Brekke Torleif Ole Samland

Austrheim kommune Rolf Henning Myrmel Hilde Hardang

Bergen kommune Per Sherling (nestleder)
Gro Berge

Bergen kommune Magnar Sekse (leder) Sigrid Teige Øye

Bømlo kommune Audun Halleraker Karsten Fylkesnes

Eidfjord kommune Oddmund Hereid
Harald Næss

Fitjar kommune Atle Tornes NN

Fjell kommune Tonje Tangen Alvsvåg
Johannes Kobbeltveit

Fusa kommune Gustav Folkestad NN

Gulen kommune Odd Harald Eide
Rune Håvåg

Jondal kommune Lars Arne Eide Sigbjørn Haugen

Kvam herad Ottar Randa
Kari Mostad

Kvinnherad kommune Sigbjørn Øye Egil Eid

Lindås kommune Karl Vågstøl
Jørgen Herland

Masfjorden kommune Gunnar Molland Terje Kallekleiv

Meland kommune Johannes Mabel
Tormod Skurtveit

Modalen kommune Kjetil Eikefet
Halgeir Neset

Os kommune Gustav Bahus
Trine Linnborg

Osterøy kommune Nils Myking Jan Ove Flatås

Radøy kommune John Bauge Jon Magne Bogevik

Samnanger kommune Karl Kollbotn
Vidar Tveiterås

Stord kommune Roy-Sverre Amundsen Aud Berit A. Haynes

Sund kommune Michal Forland
NN

Tysnes kommune Ivar Erstad
NN

Ullensvang herad Geir Midtun Trond Instebø

Ullvik herad Milos Cemovic
Jon Olav Heggeseth

Vaksdal kommune Willy Andre Gjesdal
Dag Seim

Voss kommune Vidar Skeie
Anne Jorunn R. Møen

Øygarden kommune Remi Oen
Inger Helene Dalen

Medlemmer
Haugesund kommune Toril Steinsvik NN

Odda kommune Torstein Backer-Owe NN

Sveio kommune
Frederik Aalo Flood
NN

Tysvær kommune
Ragnar Vikshåland
NN


Styret

Representantskapet velger medlemmer til styret, som består av syv personer med personlige varamedlemmer. Styremedlemmene velges for to år av gangen, slik at henholdsvis tre og fire er på valg. Styret velger selv sin leder og nestleder. Styrets sammensetning er pr. i dag slik:


Styremedlemmer fra 2019

Varamedlemmer
Anton Bøe, Askøy kommune (leder) Øystein Havsgård, Fusa kommune

Marianne R. Kramer, Bybanen AS Nils Inge Rimbereid, Fitjar kommune

Nils Eivind Stranden, Kvam herad Anne Beth Ravndal, Bergen Vann KF


Administrasjon