undefined

Presentasjoner

Onsdag 1. november

09:45-10:15 Vannbransjen på fremmarsj: Hvor og hvordan?. Torill Hofshagen, Norsk Vann.

10:15-10:45 Presentasjon av nominerte kandidater til Vannbransje-prisen på Vestlandet 2017.

Mølledammen, Askøy kommune

Bergen Biogass, Bergen kommune

Energisentralen, Stavanger kommune. Filmen finner du her.

10:45-11:15 Drikkevannsforskriften. Stig Atle Vange, Helse og omsorgsdepartementet.
12:45-13:15 Sykkel VM 2017. Organisering av beredskap og utfordringer for vann og avløp. Hva skjedde og vilke erfaringer gjorde vi? Snorre Halvorsen, Bergen kommune.
13:15-13:45 Trykkavløp og grunne ledninger. Norsk vann prosjekt. Kjersti Tau Strand, Asplan Viak.
13:45-14:15 Trykkavløp, løsning for eksisterende bebyggelse. Erfaring fra Marker og Aremark kommune. Gro Gaarder, Marker kommune.
15:00-15:30 Bærekraft i vannbransjenframover. Hva og Hvordan? Arne Haarr, Norsk Vann.
15:30-16:00 Bærekraft og VA i Bergen kommune. Hva har vi gjort og hva skje fremover? Magnar Sekse, Bergen kommune VA-etaten.

Parallellsesjoner

Vann

16:10-16:40 Erfaring fra lekkasjereduksjon i Trondheim. Trond Ellefsen, Trondheim kommune.
16:40-17:20 Drift av vannledninger, rengjøring og plugging. Bruk av luft. Videoklipp finner du her. Terje Mellingen, Bergen Vann.

Avløp

16:10-16:40 Pumpestasjoner for avløp. Driftserfaringer. Video finner du her. Stig Lykken Nygård og Siv Heggen Eltervaag, Bergen Vann.
16:40-17:10 Smart ledningsfornyelse. Norsk Vann prosjekt. Vegard Busk, Sweco.

Torsdag 2. november

08:30-09:30 Motivasjon, humør og arbeidsglede. Trond Haukedal.
09:30-10:00 Water and sanitation in crises situations. Experience from the migration and refugee crisis in Europe during recent years. Michalis Papageorgiou, Médecins Sans Frontiéres (Leger uten grenser).
10:00-10:15 Nasjonal Vannvakt. Erfaringer 2017. Tora Scarffenberg, Folkehelseinstituttet.
10:45-11:00 Aktuelt fra DIHVA. Arne Bergo, DIHVA.
11:00-11:30 Vann og avløp i historisk perspektiv. Jo Gjerstad, forfatter og lokalhistoriker.
11:30-12:00 H2S og biologiske faktorer, arbeidsmiljøundersøkelse. Åshild Dalseth Austigard, Trondheim kommune.
12:30-13:10 H2S hendelse på Stureterminalen 2016. Gjennomgang av hendelse og erfaringer. Karen Berge, Statoil.