undefined

Vanndagene på Vestlandet er grunnet koronasituasjonen flyttet til 18. - 19. november 2020

Quality Hotel Edvard Grieg

Sandsliåsen 50, 5254 Bergen

Dihva arbeider med målsetning om å gjennomføre Vanndagene 2020 18.-19. november på Quality Hotel Edvard Grieg, med følgende tilpasninger og smittevernhensyn:

  • Pr i dag er maksimalt antall 200 deltagere og utstillere. Myndighetene vil gjøre en ny vurdering av tillatt maksimum antall i begynnelsen av september.
     
  • Lokalene er så romslige at alle kan oppholde seg med minst 1 m avstand til andre. Dette gjelder både i foredragssal, under måltider og ved besøk i utstilling.
     
  • Antall utstillere og arealdisponering vil bli tilpasset krav til avstand og krav til maksimum antall deltakere.
     
  • Middag onsdag kveld. Underholdning mm som tidligere år, men i et regime tilpasset den aktuelle smittesituasjonen.

Etter endelig vurdering, planlegger vi å sende ut invitasjon, program og oppdatert orientering i siste halvdel av september

Påmelding