undefined

Program 2015

Onsdag 9. september

Del 1 Vannbransjen og samfunnet


Del 2A Vann


Del 2B Avløp/overvann


Torsdag 10. september

Del 4 Transportsystemer


Del 5 Tema i tiden


Del 6 HMS og arbeidsmiljø


Arbeid ved avløpsanlegg - Personlig hygiene og smitterisiko, faktaark Arbeidstilsynet.