undefined

Rammevilkår

Juridiske problemstillinger knytt til VANN-bransjen blir stadig mer aktuelle.
Driftsassistansene i Hordaland og i Sogn og Fjordane, og Bergen Vann er arrangør for fagtreffet Rammevilkår for VANN-bransjen. Fagtreffet har fokusert på nye og aktuelle overordna nasjonale rammevilkår samt praktiske spørsmål knyttet til tilbakemeldinger vi har mottatt fra kommunene på Vestlandet. Det blir lagt vekt på konkrete tilnærminger på de ulike problemstillingene.

En annen viktig side med fagtreffet er å knytte gode nettverk mellom deltakerne slik at juridiske erfaringer for VANN-bransjen kan utveksles

Oversikt over gjennomføret fagtreff med presentasjoner finner du i menyen til venstre