undefined

Akkreditert prøvetaking i avløpsrenseanlegg

I Forurensningslovens § 14-11 er det krav om at virksomheter som utfører prøvetaking på avløpsrenseanlegg som omfattes av kapittel 14 skal være akkreditert. Dette gjelder anlegg som ligger i tettbebyggelse med samlet utslipp på over 10 000 pe til sjø eller over 2 000 pe til ferskvann/elvemunning. Fylkesmannen er tilsynsmyndighet for disse anleggene.

Følgende kommuner har knyttet seg til DIHVA som paraplyorganisasjon for akkrediteringen:

 • Askøy
 • Bergen
 • Fjell
 • Flora
 • Førde
 • Gloppen
 • Haugesund
 • Kvam
 • Os
 • Odda
 • Stord
 • Tysvær
 • Voss


Akkreditering av en virksomhet er en omfattende prosess som krever mye tid og innsats og koster en del penger. DIHVA har derfor tatt initiativ til å finne frem til en måte å gjøre dette på som kommunene er best mulig tjent med.

Av de ulike alternativer for hvordan akkrediteringskravet skulle behandles ble følgende valgt:

 • DIHVA akkrediterer seg og fungerer som "paraplyorganisasjon". Kommunenes egne folk tar prøvene som såkalt kontrahert personell på vegne av DIHVA.