undefined

Arrangement

Vanndagene på Vestlandet flyttes til 18.-19. november 2020

Quality Hotel Edvard Grieg. Sandsliåsen 50, 5254 Bergen

Les mer

Aktuelt

 • 29.04.2020 0 Kommentarer
  Byfjordsundersøkelsen 2019

  Rapporten fra Byfjordsundersøkelsen 2019 kan nå lastes ned her.

  Les mer
 • 17.03.2020 0 Kommentarer
  Koronavirus

  Informasjon til deg som jobber i vannbransjen  

  med oppdatert informasjon fra Norsk Vann 20. mars

  Les mer
 • 13.03.2020 0 Kommentarer
  Korona - ressurser i kommunen og i DIHVA samarbeidet

  I mange kommuner er ikke bemanningen innenfor VA så stor. Om smittescenarioet til myndighetene skulle slå til, kan en komme opp i situasjoner der det blir mangel på personell. I den forbindelse kan kommunene vurdere om det er andre ressurser i kommunen som kan benyttes. Er det personell i kommunen som etter en rask opplæring kan utføre enkle oppgaver? Er det personell som kan utføre oppgaver via rettledning per telefon, eller i samarbeid med VA personell fra annen kommune?

  Les mer

Om DIHVA

DIHVA er et interkommunalt selskap (IKS) etter Lov om interkommunale selskaper med 37 medlems kommuner.

Som IKS kan DIHVA kun ha kommuner som eiere. Tilknyttete kommuner har de samme rettigheter og plikter som eierkommunene, med unntak av eieransvaret og stemmerett i representantskapet.

Selskapets formål er å være et kompetansesenter for vann- og avløpstjenester. Selskapet skal utføre og formidle tjenester og produkter, slik som driftsassistanse eller driftsansvar, kvalitetssikring, analysevirksomhet, opplæring, erfaringsutveksling og informasjonsvirksomhet. Selskapet kan inngå samarbeidsavtaler eller delta i andre foretak i den grad dette er formålstjenlig.

Les mer her >

Aktiviteter

Akkreditert prøvetaking

Kurs og fagtreff

Miljø

Beredskap

Vannteknikk og admin

Dammer

Drift og ledningskart