undefined

Arrangement

Driftsoperatørsamling

26. og 27. januar 2021

 

Les mer

Rammevilkår

23. og 24. mars 2021

 

Les mer

Workshop

2. og 3. juni 2021

 

Les mer

Vanndagene på Vestlandet 29. - 30. september 2021

Scandic Maritim i Haugesund

 

Les mer

Aktuelt

Om DIHVA

DIHVA er et interkommunalt selskap (IKS) etter Lov om interkommunale selskaper med 37 medlems kommuner.

Som IKS kan DIHVA kun ha kommuner som eiere. Tilknyttete kommuner har de samme rettigheter og plikter som eierkommunene, med unntak av eieransvaret og stemmerett i representantskapet.

Selskapets formål er å være et kompetansesenter for vann- og avløpstjenester. Selskapet skal utføre og formidle tjenester og produkter, slik som driftsassistanse eller driftsansvar, kvalitetssikring, analysevirksomhet, opplæring, erfaringsutveksling og informasjonsvirksomhet. Selskapet kan inngå samarbeidsavtaler eller delta i andre foretak i den grad dette er formålstjenlig.

Les mer her >

Ledige stillinger

Osterøy kommune søker leder for vann, avløp og vei.

Søknadsfrist: 29. november 2020

Les mer

Aktiviteter

Akkreditert prøvetaking

Kurs og fagtreff

Miljø

Beredskap

Vannteknikk og admin

Dammer

Drift og ledningskart